Mobil Status for Sametime og Telenor Proffnett


Nå kan du se om dine venner i Sametime er opptatt i mobilsamtale. Det er norske Item  Consulting og Telenor som har laget denne løsningen for brukere av Lotus og Proffnett.

Item har signert en strategisk utviklingsavtale med Telenor for å utvikle og knytte funksjonalitet i Proffnett og Mobilt Bedriftsnett sammen med IBMs og Items egne applikasjoner.

Første produkt, Mobilstatus, er allerede lansert som en plugin for Sametime. Mobilstatus for Sametime håndterer statusoppdateringer mot Telenor Proffnett og Mobilt Bedriftsnett slik at du kan se om dine kollegaer er opptatt eller tilgjengelig på sin mobiltelefon. Dette gir bedre oversikt, kontroll og bedre kundebetjening!

Nye muligheter med åpne grensesnitt
Ved hjelp av åpne grensesnitt kan man knytte funksjonalitet i Proffnett eller Mobilt Bedriftsnett sammen med applikasjoner. Dette åpner for nye og innovative løsninger, enten i Notes-klienten, i Sametime eller i en applikasjon eller et brukergrensesnitt der Sametime er integrert. Mulighetene er mange.

Les mer her!