Lotusphere 2011 med egen parallell konferanse om social business


I januar arrangeres det en egen konferanse om sosiale medier og “social business” parallellt med Lotusphere 2011.

Konferansen som, ikke nødvendigvis retter seg mot it-mennesker, men mer mot topp- og mellomledere i næringslivet og offentlig forvaltning, arrangeres i samarbeide med det anerkjente tidsskriftet Wired.

Konferansen har fått navnet IBM Social Business Industries Symposium.

Image:IBM Social Business Industries Symposium

Agendaen under konferansen innholder blant annet en paneldiskusjon der sjefredaktøren i Wired Magazine og en rekke toppsjefer fra IBM deltar-

Det blir to hovedsesjoner samt tyve parallell-sesjoner som fokuserer på jobbfunksjoner og bransjer. De blir spesiell fokus på bank- og finansnæringen, samt offentlig forvaltning og helsevesen.

Deltakerne kan også skape nettverk og knytte kontakter gjennom en rekke rundebordskonferanser og middagsarrangementer.

For deg som er en erfaren Lotusphere-deltaker vil det kanskje være interessant å få med toppledelsen i bedriften eller organisasjonen. Her er anledningen til å få satt dagsordenen for å gjøre nettopp din arbeidsgivers ledelse oppmerksom på hvordan man kan skaffe seg konkurransefordeler og skape en mer effektiv arbeidsplass med hjelp av moderne og sosiale samhandlingsverktøy.

Les mer om konferansen her!  Der fnner du også en nedlastbar PDF-agenda som du kan sende sjefen din!