Box – en blek kopi av LotusLive?


Snart lanseres Box. Det er et sosialt samhandlingsverktøy via internett og det du trenger er en nettleser. Men idéene er ikke nye. LotusLive gjør det samme – og mye mer!

Jeg fikk en feed inn i min mynotesblog twitkonto i dag. Den var fra Box.net – en ung og dynamisk bedrift som presenterer nye og kule måter å samarbeide på via nettet.

De byr på fildeling, arbeisflyt, prosjektsamarbeide, søk, filsynkronisering, bruk av mobile enheter, integrasjon av tredjepartsløsninger og administrasjon av brukere.

Alt dette er ting jeg kjenner igjen som en ivrig bruker av IBM’s løsninger for profesjonelle; Lotus Connections og den internett-baserte LotusLive.

Box er kult og snedig. Men dessverre savner jeg muligheten til å ha webmøter, diskusjonsforum, fellesskap, aktivitetsplanlegging, epost, chat, planlegging av møter og events, digitale skjemaer og charts/grafer.

Men utgangspunktet, strategien og tankegangen bak Box er på riktig spor. Så blir spørsmålene fremover; Hva mer kommer? Hva med sikkerheten? Hva med oppetiden? Hva med eierskap til informasjonen som ligger der? Hva med å lage hybridløsninger der mulighetene i Box integreres med kundens fagapplikasjoner?

Spørsmålene er mange og fremtiden spennende. Men fremdeles ligger LotusLive et langt stykke foran, så langt jeg kan se i skrivende øyeblikk.

Dette gjør IBM Lotus Connections og IBM LotusLive: