Da har HootSuite overtatt for TweetDeck


Da har HootSuite overtatt for TweetDeck på mine desktops og iPad. Mye bedre!