LinkedIn mot børsnotering


Sosiale medier og verktøy griper mer og mer om seg. Det profesjonelle kompetansenettverket LinkedIn ser ut til å bli det første av disse mediene som går på børs!

I følge den amerikanske avisen The Wall Street Journal arbeider LinkedIn nå med forberedelsene for en børsnotering.

Sammenlignet med Facebook og Twitter er LinkedIn liten, selv med sine 85 millioner brukere. Men det som skiller LinkedIn fra de andre sosiale mediene er at man retter seg inn mot det profesjonelle markedene der profesjonelle yrkesfolk skaper nettverk med andre, finner kompetanse, knytter faglige og profesjonelle forbindelser, samt rekrutterer nye medarbeidere. Her finner man ledige jobber over hele verden og en rekke headhuntere bruker dette verktøyet i sitt arbeide etter å finne gode jobbkandidater.

Jeg er selv medlem på LinkedIn og har vært det i mange år. Og jeg har hatt stor nytte av det både faglig, personlig og forretningsmessig. Du kan se min LinkedIn-profil her.