Mer microblogging på My Notes Blog


Mer microblogging på My Notes Blog blir det heretter. Det er kjappere og enklere og kan øke tempoet og antallet nyheter som legges ut. Men dere kan fortsatt forvente å finne større artikler i fortsettelsen.