Russiske sykehus velger Lotus Domino


IBM annonserte i dag at en rekke russiske sykehus har gått bort fra papirbaserte dokumentasjons-systemer til en ny løsning basert på Lotus Domino.

Den nye løsningen er laget av IBM og Complex Medical Information Systems (C-MIS). Løsningen gir leger og medisinsk personale rask tilgang til medisinske data som pasientjournaler, laboratorietester og annen nødvendig informasjon som vil forbedre produktiviteten og den medisinske standarden i sykehusene.

– Løsningen løser en rekke problemer, sier Roman Novitsky som er administrerende direktør i Complex Medical Information Systems. – Først og fremst får man ett eneste elektronisk verktøy for kontroll, planlegging, regnskap, noe som gir bedre arbeidsflyt og administrativ drift. Dette leder igjen til bedre og mer effektiv drift og høyere servicegrad. Dessuten konsoliderer løsningen alle medisinske, administrative og finansielle prosesser og utgjør derved en samlet og integrert informasjonsløsning for sykehusene.

I tillegg til digitaliseringen av den tidligere papirbaserte informasjonen som nå gir elektronisk tilgang til pasientjournalene, bidrar løsingen også til å automatisere en rekke administrative prosesser ved sykehusene. Dette kan f.eks. dreie seg om arbeidsplaner for legene, sykepleiere og administrativt personell. Man planlegger også medisinske undersøkelser og hjembesøk hos pasientene.

Les mer om hva IBM gjør for helsevesenet – her!