Meld deg på til Social Business Jam..!


Sosiale medier får stadig større betydning, ikke bare i det private, men også i det profesjonelle livet. Fler og fler organisasjoner og bedrifter tar i bruk sosiale verktøy i samhandlingen både med omverdenen og internt.

IBM er den ledende leverandøren av sosiale samhandlingsverktøy for profesjonelle og inviterer nå til en åpen konferanse der alle kan delta.

The Social Business Jam er en web-basert konferanse der tusener av ledere verden over kan dele sin kunnskap og utveksle idéer om hvordan man kan utnytte de sosiale mediene og utvikle de nye arbeidsmetodene videre.

Målet er å sammen utforske verdien av sosiale medier i forretnings- og organisasjonsliv, vurdere risikoene og hvilke ledelses-metoder som kreves for å gjennomføre den sosiale endringen de nye teknologiene innebærer.

Her er noen av temaene som vil bli behandlet:

Building the Social Business of the Future
– What new social innovations can we theorize?
– How can social technologies help to deliver value through core business processes (R&D, HR, Finance etc).?

Building Participatory Organizations Through Social Adoption
– How can we align our organizational model, culture, and leadership social business adoption?
– How do we quantify the value of Social Business for the enterprise?

Using Social to Understand and Engage with Customers
– How does Social Business impact the future of CRM, marketing or communications
– What are the implications for the way we manage brands?

What Social means for IT
– How can IT organizations and get this these social technologies implemented in organizations?
– What technology options are there available to enable this transformation?

Identifying Risks and Establishing Governance
– What are the real risks of Social Business for the enterprise?
– What are the right policies and strategies to manage social interactions internally and externally?

Påmelding og mer informasjon:

Please register for The Social Business Jam today!
Join us February 8-11, 2011

The Social Business Jam is a web-based event which will provide an unrivalled opportunity for thousands of leaders from around the world, to pool their knowledge and experiences to examine the next generation of business.

For more information & to register, visit: ibm.com/social/businessjam