Lotus Sametime og Polycom iLink med ypperlig video-integrasjon


Lotus Sametime er verktøyet for sanntidskommunikasjon fra IBM Collaboration Solutions. 145 millioner brukere verden over benytter dette verktøyet hver dag for å samhandle i sanntid med kolleger og samarbeidspartnere.

Lotus Sametime bruker for øyeblikksmeldinger, visninger, filoverføringer, telefoni og videokonferanser. Det fine med Sametime er at det på grunn av sin åpne teknologi kan integrere med de løsninger kunden allerede har på telefoni- og videosiden. Det finnes integrasjoner med de fleste kjente leverandører av telefonsentrale og systemer for videokonferanser.

Her ser du hvordan man enkelt kan bruke Sametime og Polycom’s iLink til å samle medarbeidere fra fjern og nær til konferanser – og hvor man får med seg alle deltakerne, enten de sitter flere i et møterom eller alene på sine egne kontorer.