News

Slik blir fremtidens arbeidsverktøy – om ikke veldig lenge…


Nye Lotus Notes? Enkelte påstår at Project Vulcan er neste generasjons Lotus Notes-klient. Men de har nok misforstått. Project Vulcan er en sammensmelting av en rekke sosiale verktøy, applikasjoner og epost er bare en liten del av det hele.

En kunnskapsløs dataselger i Nord-Norge har reist rundt til en del av sine kunder i landsdelen og påstått at IBM skal legge ned Lotus Notes. Han forsøker selvfølgelig å selge dem løsninger fra Microsoft. Det han ikke har forstått er at flere av kundene hans faktisk har sjekket påstandene hans i etterkant. Og det de oppdager er at fyren faktisk har løyet dem rett opp i øynene.

Kanskje har denne fyren sett nedenstående video og ikke skjønt poenget. Project Vulcan representerer fremtiden når det gjelder hvordan du og jeg vil få det på arbeidsplassen vår i den nære fremtid. Det er et rammeverk som samler alle verktøyene våre i ett og samme grensesnitt – slik vi kjenner det fra dagens sosiale medier.

Det denne fyren fra Nord-Norge forsøker å selge kundene er noe så gammeldags som epost, regneark, tekstbehandling og presentasjonsprogram. Ja, også et system for å lagre dokumenter. Det han ikke har skjønt er at dette er noe kundene kan få gratis fra andre leverandører. Han skjønner heller ikke at det han er i ferd med å gjøre er å selge kundene fortidens systemer, ikke morgendagens arbeidsmetoder.

Ta en titt på videoen nedenfor. Dette er en demonstrasjon av hvordan IBM Collaboration Solutions ser for seg at en rekke verktøy smelter sammen i én enkel arbeidsflate. Rammeverket syr sammen dokumenter, epost, kalendere, chat, sosiale medier, databaser, kontorstøttesystemer, CRM, video-konferanser, telefoni og egentlig hva du måtte ønske i étt og samme grensesnitt. Det er slik vi kommer til å jobbe i den nære fremtid.

Også reiser en forhutret fyr rundt i Nord-Norge og skal overbevise kundene sine om å bytte epost-system! Believe it or not!