News

Rheinmetall knytter sammen 20.000 medarbeidere med Lotus Connections


Den tyske industribedriften Rheinmetall valgte Lotus Connections da de ville knytte sammen sine ansatte i et nettverk som gav dem mer enn bare epost og dokumentbehandling. Nå samarbeider de på en helt ny og effektiv måte som de selv betegner som perfekt.

Dette er hva de sier: