Exchange gir deg 300 minutter – 5 timer – nedetid i gjennomsnitt per måned!


PENGESLUK: Bytter du fra Domino til Exchange må du regne med å oppleve gjennomsnittlig 300 minutter nedetid i måneden. Det viser en studie gjort av analysefirmaet Radicati Group. Spørsmålet er om din bedrift har råd til å sette ut av spill i fem timer hver måned.

Det er en av mine lesere som har gjort meg oppmerksom på en artikkel på digi.no som skriver om at Google nå erklærer at de aldri mer skal operere med planlagt nedetid for Google Apps. Google skal nå ha endret sin oppetidsgaranti, men kundene har altså betalt uten å få full valuta for pengene. Nedetid skal være et ikke-eksisterende fenomen – optimalt sett.

Men derfra til å bevisst velge en teknologi der nedetiden i gjennomsnitt er på 300 minutter – 5 timer – per måned. Det er kostbart. Svært kostbart for en bedrift som er avhengig av kontinuerlig produksjon – og der f.eks. epost tjener som en hovedpulsåre i kommunikasjonen og transaksjonene. Og vi vet alle hva som skjer når hovedpulsåren kuttes. Da dør vi.

Her er et avsnitt fra artikkelen i digi.no (mine uthevinger):

Glotzbach viser også til en forholdsvis ny undersøkelse gjort av Radicati Group om den opplevde, månedlige nedetiden til ulike e-postløsninger som bedrifter selv drifter. Undersøkelsen er basert på svar fra 100 bedrifter med til sammen 300 000 it-brukere globalt.

Rapporten er dessverre ikke fritt tilgjengelig, men ifølge Glotzbach forteller den at de spurte bedriftene i gjennomsnitt opplever mer enn 300 minutter med nedetid i måneden med Exchange Server, hvorav mer enn halvparten er planlagt nedetid. Både Lotus Domino og Novell GroupWise kommer langt bedre ut.

Dersom tallene stemmer, og vi har bare Googles ord for dette, opplever bedriftene som selv drifter Exchange en langt høyere nedetid i 2010 enn i 2008, da en tilsvarende undersøkelse fra Radicati Group fortalte om en gjennomsnittlig, månedlig nedetid på 150 minutter for Exchange. Tallene for Domino og GroupWise ser derimot ikke ut til å ha endret seg stort. Tallene sier ingenting om hvorvidt bedriftene har redundante løsninger.

Det man beskriver her er altså at nedetiden for Exchange-servere har forverret seg betydelig – ja, faktisk fordoblet seg – fra 2008 da Radicati Group gjorde forrige undersøkelse og frem til 2010.

Konklusjonen er klar:

Regn selv  på de økonomiske konsekvensene. Du har ikke råd til å sette bedriften din ut av produksjon i fem timer om måneden. Velg noe du kan stole på.