IBM feirer 100 år!


100 år! Ingen skulle vel tro at IBM fyller 100 år i 2011. Men sånn er det altså. Og gamlingen er sprekere enn noensinne!

IBM er et fantastisk selskap med en fantastisk utvikling siden starten og frem til i dag. Det som først og fremst preger IBM er at det er et selskap som stadig driver forskning og nyskaping. I år satte IBM ny rekord i registrering av nye patenter. De er det selskapet i verden som registrerer flest nye oppfinnelser og den førsteplassen har de hatt i mange, mange år.

Preger din hverdag
IBM preger din hverdag enten du er klar over det eller ikke. Hver gang du betaler i kassa på butikken så benytter du en IBM-oppfinnelse; strekkoden og strekkodeskanneren. Når du benytter en PC; så benytter du en IBM-oppfinnelse. Når du benytter en minibank; så benytter du en IBM-oppfinnelse. Når du benytter en RISC-prosessor; så benytter du en IBM-oppfinnelse.

Teknologiene til IBM er så gjennomgripende i hverdagslivet at selskapet faktisk bidrar og setter trenden for den videre teknologiske utviklet. Så mye betyr IBM for verdensøkonomien at økonomer bruker IBM’s resultater og økonomiske utvikling som benchmark for analyser om hvordan f.eks. IT-bransjen vil utvikle seg. Går det bra med IBM går det også bra med alle andre i bransjen.

Verden største
IBM er verdens største IT-selskap med over 400.000 ansatte verden over. Det er som om nesten hele Oslo skulle være ansatt i selskapet. Vi som jobber i IBM kommer fra alle kulturer, har alle hudfarger, snakker alle språk, har alle slags politiske oppfatninger, religioner og seskuelle preferanser. Vi er alle forskjellige, men vi er også like – vi er IBM’ere! Å være en del av IBM er som å være en del av en nasjon uten grenser og motsetninger av noen art. IBM er en nasjon, et folkeslag, et sosialt fenomen.

Likestilling
IBM har også satt noen politiske standarder for hvordan medarbeidere skal behandles. Da de ville opprette en fabrikk i Sør-Statene ønsket myndighetene at IBM skulle skille rasene fra hverandre. Da satte IBM ned foten og sa nei. I IBM gjør man ikke forskjell på hudfarge – alle er like gode og viktige medarbeidere. IBM var også en av de aller første bedriftene i verden som ansatte handikappede og som skapte likelønn mellom kjønnene, som lagde interne, etiske regelverk som likestilte alle medarbeidere uansett politisk oppfatning, kjønn, rase, religion eller seksuell legning. Og hvert eneste år må hver eneste IBM’er signere på at de tilslutter seg dette regelverket og forplikter seg til å etterleve det.

Unik bedriftskultur
Dette skaper en egen og svært sammensveiset bedriftskultur. Treffer du en person som er ansatt i IBM og du spør hvor vedkommende jobber får du ikke som svar at de “jobber for IBM”. Nei, de svarer: – Jeg er en IBM’er! For er man ansatt i IBM føler man seg som en del av IBM, man er IBM.

IBM’s fantastiske historie
I dag fant jeg et par video’er som forteller mye om IBM, den betydningen selskapet har hatt for den teknologiske utviklingen i verden – og den kulturen som ligger bak alle disse fantastiske teknologiske nyvinningene. For å forstå IBM må man også kjenne selskapets historie og bakgrunn. Da jeg så den første av de to video’ene jeg presenterer her, må jeg innrømme at jeg fikk en sterk følelse av stolthet. Eller “følelse av hornmusikk i brystet” som min gamle venn og Trondheim’s tidligere ordfører, Marvin Wiseth, uttrykte det på 17. mai. Ja, da jeg så filmen kjente jeg meg faktisk rørt og kjente at;

– Ja, jeg er en IBM’er!

Se videoene i rekkefølge. Og gå deretter gjerne inn på linkene aller nederst i denne artikkelen og få med deg fler detaljer. Så vil du skjønne hvorfor IBM kommer til å bidra til en positiv utvikling for verdenssamfunnet i 100 år til!

Les mer her! Kjøp kule IBM-minner her!