Med Lotus Protector forbedrer du sikkerheten til Exchange og Outlook


Bruker du Microsoft Exchange som epostserver i din bedrift, men er usikker på om din epost er sikker nok? Da er IBM Lotus Protector kanskje løsningen for deg.

Med IBM Lotus Protector kan du utveksle konfidensielle data og signerte juridiske dokumenter via internett, uten å være usikker på om informasjonen er godt nok sikret. IBM Lotus Protector for Mail Encryption består av en hardware med nødvendig programvare som utvider Microsoft Outlook og Exchange sine muligheter for kryptering på internett. Denne løsningen gjør det enkelt, sikkert og kostnadseffektivt å utveksle sensitiv informasjon med samarbeidspartnere på utsiden av din brannmur.

Verifiserer mottakerne
Lotus Protector krypterer epost og vedlegg, kommuniserer på en sikker måte med andre epost-mottakere på internet uten at du behøver å bekymre deg om at uvedkommende kan få tilgang til eposten og sensitiv informasjon. På en enkel og kostnadseffektiv måte kan du imøtekomme stadig økende krav til sikkerhet og strengere lovverk. Løsningen versifiserer identiteten til dem du kommuniserer med på internett og sikrer at det er riktig mottaker som får informasjonen. Ved å bruke en sikker løsning som denne behøver du ikke benytte deg av kurérpost som forsinker fremsendelsen av den konfidensielle informasjonen du tidligere ikke våget å sende via internett. Med denne løsningen kan du også sende signert post. Du kan sende kryptert epost sømløst og enkelt enten du er en vanlig epostbruker eller en administrator. Kostnadseffektiviteten ligger i at du ikke betaler for serverprogramvare, men kun per bruker.

IBM Lotus Protector for Mail Security software sørger også for å beskytte din Microsoft Outlook og Exchange epost-infrastruktur fra spam, virus og andre trusler på internett. Systemet er bygget på gjennomtestede IBM Security Solutions teknologi for innholds-filtrering. Det bidrar til å optimalisere gjennomstrømmingen av epost og holde uønskede og risikofylte eposter og filer borte fra dine innbokser i Microsoft Outlook.

Med IBM Lotus Protector for Mail Security 2.5 software kan du lynraskt reagere på nye sikkerhetstrusler på internett og etterkomme nye sikkerhetskrav. Du kan optimalisere meldings-strømmen i infrastrukturen din med innholdsfiltrering allerede ved yttergrensen av ditt nettverk mot internett i stedet for å vente til meldingene ankommer din Microsoft Exchange-server. Du sikrer også at mengden av farlig epost med virus og spam, som strømmer gjennom nettverket ditt, reduseres til tilnærmet nullpunktet. Med denne løsningen reduserer du dessuten dine kostnader fordi du kan redusere antall fysiske enheter som kreves for analysere og prosessere inkommet epost. Du får også full kontroll på at ikke utgående epost til eksterne mottakere inneholder uønsket informasjon eller virus.

Last ned en prøverversjon og les mer om IBM Lotus Protector her!