For hver 1 % forbedring ved hjelp av sosiale verktøy sparer IBM 50 millioner dollar


– Jeg er en evangelist! Det er åpningsordene til Sandy Carter, ny av året som toppsjef for salg og evangelisering av IBM’s sosiale verktøy.

Hun forteller om hvordan alle IBM’ere i årevis har benyttet sosiale verktøy internt. Om noen tok disse fra dem ville det skapt en storm uten like. Og i IBM har man virkelig hatt nytte av disse verktøyene. IBM’ere bruker ikke noe nytt uten at det tilfredstiller deres krav til ROE (Return Of Everything). Alt skal være effektivt!

Hun forteller at bergninger internt i IBM viser at hver 1 % oppnådde forbedring ved bruk av sosiale verktøy gir en økonomisk gevinst 50 millioner dollar.

I tillegg benytter IBM helt besvisst eksterne sosiale nettverk som Twitter, Facebook og Linked IN i kommunikasjonen med markedet. Dette er nå blitt IBM’s hovedkanaler for markedsføring!