IBM satser sterkt på mobile løsninger – 60.000 brukere hos én av mange kunder


– Tablets are a new design point! Dette uttalte Alistair Rennie, toppsjefen for IBM Collaboration Solutions, under en konferanse på Lotusphere 2011 som startet i går . – You can’t just build corporate software starting at the desktop — you have to go to the devices and work back in!

Sosial programvare er mer enn et fyndord for IBM. Dette er verktøy brukerne er vant til å benytte privat og nå begynner disse teknologiene å få innpass også i bedrifter og organisasjoner. IBM har forutsett dette og de siste årene har selskapet arbeidet med å utvikle teknologier for samhandling, langt utover epost, men også med sanntidsløsnknger som lynmeldinger, webmøter, blogger, wikis, Facebook-lignende løsninger og Twitter-aktige løsninger for aktivitetsstrømmer og mikroblogging.

Formålet er å gjøre store og små bedrifter og organisasjoner bedre i stand til å samhandle, internt som eksternt. Idéer vil strømme raskere rundt i bedriftskulturen, produktiviteten vil øke og det vil skapes bedre og tettere relasjoner mellom egne medarbeidere og samarbeidspartnere og kunder utenfor.

IBM sier at 57 % av bedriftene som investerer i sosiale teknologier oppnår bedre resultater enn sine sammenlignbare konkurrenter. Samhandlingen berører alle deler av forretningen, fra produksjon og forskning, til salg og kundeservice, såvel som personaladministrasjonen. IBM tar selv sin egen medisin og opplever store interne og eksterne gevinster i form av høyere effektivitet, bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser, samt reduserte reise- og telefonikostnader.

– We have one client, with a few hundred thousand employees, fortalte Alistair Rennie. – They figure this can lead to retaining 1 % more top talent — but that is worth $53 million.

60.000 brukere
General Motors og forsikringsselskapet Zurich North America er blant kundene som benytter disse løsningene fra IBM. Zurich har programvare for samhandling på iPad med hele 60.000 mobile medarbeidere.

IBM er ikke den eneste som fokuserer mer og mer på å utvikle samhandlingsløsninger for det profesjonelle yrkeslivet. Men den jobben som er gjort med Lotus-produktene de siste årene, og som er fullt kompatible med f.eks. Microsoft Sharepoint, har mye mer fancy applikasjoner enn f.eks. Google Apps. Ikke minst er IBM’s løsninger for kommunikasjon og samhandling i sanntid aller lengst fremme av leverandørene i dette markedet.

– You’ll see people with bits of this here and there, fortalte Rennie. – We’re seeing the business leaders who will drive this. They’re looking at business outcome metrics — can they shorten the time to deliver a new product? Can they more accurately spend the monthly marketing money?

– IBM uniquely has the scale to do that with business processes, analytics, and with security and compliance to regulations.

Kilde: Forbes