Nettskyen koster en femtedel av klassisk IT-drift


Kunne du tenke deg å bruke bare en femtedel av dagens utgifter til IT-drift? Da er nettskyen kanskje noe for deg. Det er ihvertfall hva det danske forlaget Systime har erfart.

Systime er et forlag som produserer undervisningsmateriale for skoleverket i Danmark. Etterhvert har forlaget beveget seg mer og mer fra klassisk papirbasert produksjon til digitaliserte læreverk. Dette stilte en del krav til den eksisterende IT-infrastrukturen de hadde og man måtte finne en ny modell. De fant at det ble for dyrt å investere i en plattform de selv måtte drifte og bestemte seg for å satse på en nettsky-basert løsning.

De så på Micxrosoft Azure, men kastet denne fort på båten fordi de i utgangspunktet allerede hadde en løsnking basert på open source teknologi. Og valget falt derfor til slutt på Amazon fordi det krevde mindre av tilpasninger når de ønsket å flytte den eksisterende løsningen ut i nettskyen.

Overgangen til nettskybasert løsning har vært så smertefri at det bare er ansatte i IT-avdelingen som har merket hva som har skjedd. Økonomi-avdelingen, derimot, har merket dette svært positivt i og med at driftskostnadene nå bare er en femtedel i forhold til tidligere.

Kilde: Computerworld, Danmark