Social business er fremtiden og Lotus leder an


– Dette er kanskje den viktigste Lotusphere noensinne, sier Alistair Rennie som er tilbake på scenen.

– Vi er inne i en epoke der vi er i ferd med å transformere forretningslivet, sier han. Han påpeker at vi vil se bedrifter endre seg og bli avhengige av å benytte sosiale nettverk for å kommunisere på tvers av kulturer, språk og andre forskjeller for å komme inn på nye markeder. De vil utnytte sosiale medier og verktøy for å oppnå bedre økonomiske resultater.

Det er et helt nytt forretningskonsept som er i ferd med å utvikle seg. Kreative ledere mobiliserer for større kreativitet og raskere beslutninger. Det kan de gjøre med social business. Det øker hastigheten på prosessene, kommunikasjonen og hele forretningen.

– Vi har jobbet med social business og programvare for å møte denne veksten i mange, mange år. I fjor sa jeg at vi var de som ville lede denne bevegelsen. De engelske begrepene Engaged, Transparent og Nimble, er viktige stikkord her. (Engasjert, transparent og kjapp).

Det er en ting som preger bedrifter som bruker social business – de har større suksess enn andre. Dette er en kunnskap som vi i Lotus alltid har hatt. Vi har alltid satt menneskene i fokus i vårt arbeide. Andre selskaper skjønner det ikke. De fortsetter med å skyfle proprietære dokumenter fra PC til PC.

Social Business Framework. Vi er de første i bransjen som tilbyr et helt rammeverk for profesjonelle sosiale verktøy. Og til dette leverer vi en helt ny generasjon av produkter. Standarder og åpen arkitektur er helt avgjørende for å få til dette. Open, Transparent.

Han sier at de sosiale verktøyene vil integrere og bli en del av alle de klassiske produktene man kjenner fra IBM Lotus.

– Lotus is the right place to be!