News

Social Business – et gigantisk markedspotensiale på 100 millliarder dollar


100 milliarder dollar! Det er størrelsen på det nye gigantiske IT-markedet som åpner seg når bedrifter og organisasjoner får øynene opp for bruk av sosiale samhandlingsteknologier!

Det var IBM principal segment analyst Carol Galvin og senior strategist Catherine Lord, IBM Collaboration Services Strategy, som presenterte denne analysen på Lotusphere Business Development Day søndag. Og du leste riktig: 100 milliarder dollar! Og da er ikke de 50 milliardene innregnet som Facebook har vurdert sitt marked til. De 100 milliardene er potensialet i bedriftsmarkedet og kommer i tillegg!

Markedet for løsninger nettskyen er beregnet å vokse med 11 % frem til 2015i samhandlingssegmentet for bedrifter. Det vil resultere i et marked på 17 milliarder dollar alene. Portalmarkedet vil fortsatt vokse med 5,4 % i samme tidsrom og sosial programvare med 5,1 %.