Sosiale medier: Den som deler kunnskap får mer kunnskap


Mange bedrifter tar ikke på alvor den revolusjonen som nå er i ferd med å finne sted innen sosiale medier. Dette er bedrifter som kommer til å tape i konkurransen mot dem som blir med på det sosiale delingstoget som nå durer frem!

Øker bedriftens koillektive kunnskap
Den viktigste grunnen til å ta i bruk sosiale medier i kommunikasjonen med markedet og kundene er at det øker bedriftens kunnskap om nettopp markedet og kundene. Og det øker kundenes kunnskap om bedriften, produktene og tjenestene. Verden er blitt transparent, enten man vil det eller ikke. Straks en kunde er misfornøyd med noe hos en leverandør er misnøyen tilgjengelig på nettet via sosiale medier. Tidligere sa man at det krevde 12 fornøyde kunder for å reparere skaden som var forårsaket av bare én misfornøyd kunde som f.eks klaget til vennene sine over dårlig service. I dag kan denne faktoren dobles utallige ganger på grunn av internetts rekkevidde.

Men det er også slik at fornøyde kunder gir en langt høyere effekt for en bedrift når denne går ut i de sosiale mediene med sin begeistring for et godt produkt og god service. Med andre ord er sosiale medier et viktig verktøy i markedsføring, relasjonsbygging med kundene, bygging av image og branding.

Interne sosiale medier
Det bedriftsledere glemmer oppe i alt dette snakket om sosiale medier er at slike metodikker og verktøy også kan benyttes internt i bedriftene. Resultatet vil være at man oppnår bedre og raskere kommunikasjon mellom medarbeiderne. Man finner lettere de riktige ressurspersonenen til de riktige oppgavene. Det blir lettere å dele og finne kompetanse. Man får raskere beslutningsprosesser og kan raskere respondere på markedets krav og omstille seg etter disse.

I min jobb i IBM har jeg brukt sosiale verktøy i mange år. Jeg har tilgang til 400.000 smarte og kunnskapsrike kolleger over hele verden. Og jeg finner dem med bare et tastetrykk. Har jeg en utfordring jeg trenger hjelp til eller et spørsmål jeg trenger svar på så bruker jeg våre interne sosiale medier. Der og da! Uten ørkesløs leting i dagevis, massevis av telefonering, spør noen som kanskje vet om noen som kanskje kjenner noen som kan svare på spørsmålet mitt. Med ett klikk på en “tag” (et stikkord) så dukker det opp relevante dokumenter, personer med den rette kompetansen, linker til interne og eksterne nettsteder som har den relevante informasjonen. Og jeg vet den er relevant for alle mine 400.000 kolleger har bidratt til å validere informasjonen. Det går mye raskere enn en søkemotor.

Og så oppstår det noe helt spennende; du lærer mer enn du trodde. Du får tilgang til andres erfaringer, du får tilgang til nye idéer, du blir smartere, kan jobbe raskere og oppdage ting du ikke visste, men som gir deg ny kunnskap. Det blir enklere å jobbe og du får mer gjort, uten å bruke mer tid.

Verdiløse fiskeboller
Noen er redde for å ta i bruk sosiale medier på jobben fordi de tror at medarbeiderne da bare sitter og kaster bort tiden sin. Kanskje det – dersom de kun sitter på Facebook og diskuterer matoppskrifter og den siste filmen de så. Men det er ikke det man gjør på de bedriftsinterne sosiale nettverkene. Der er det fag det dreier seg om. Her finner du interne blogger, wikis, diskusjonsgrupper, fildeling, chat, personprofiler og annet som gjør jobben din enklere. Som sparer tid og som bidrar til at bedriftens kollektive IQ øker.

Det som har verdi for en bedrift er ikke hva som befinner seg inne i hjernen til den enkelte medarbeider. Så lenge denne kunnskapen bevares mellom ørene har den ingen verdi for noen. Det er når denne kunnskapen kommuniseres, utveksles og deles med andre kolleger at den begynner å generere store kunnskapsverdier for bedriften. Det gamnle ordtaket om at “kunnskap er makt” gjelder ikke lenger. Det er bare delt og anvendt kunnskap som gir makt. En fiskebolle i en blekkboks har ingen nytteverdi. Det er når fiskebollboksen åpnes og fiskebollene serveres rundt bordet at næringsverdien kommer frem!

Å innføre sosiale samhandlingsverktøy internt i en bedrift er ikke en teknologisk utfordring – det er en kulturendring. Man skal bevege seg vekk fra å være en kultur der medarbeiderne beskytter sin kunnskap og lukker den inne fordi de tror det gjlr dem unike og gir dem en egenverdi. – Dette er er det bare jeg som kan og derved er jeg av uvurderlig verdi for bedriften, tenker man gjerne.

Enorme synergieffekter
Men det er det motsatte som er faktum. I det øyeblikket en slik lukket “fiskebolleboks”forsvinner fra bedriften så er hele verdien for bedriften borte. Det har vært en feilinvestering å satse på denne personen. Det man da oppdager er at det er de åpne “fiskebollboksene” som har størst verdi for bedriften fordi disse bidrar til å “mette” alle. De bidrar til at kunnskapen blir tilbake i bedriften samtidig som de tar den med seg. Kunnskap forsvinner nemlig ikke så snart den er delt – den blir mangfoldiggjort! Det gir en enorm synergi for en bedrift å innføre en delingskultur! Det er delerne som har verdi for bedriftene!

Undersøkelser som IBM har gjort hos en rekke bedrifter rundt om i verden viser at det er bedriftene som deler kunnskap internt som lykkes best. Bedrifter som tar i bruk sosiale medier eksternt og ikke minst internt oppnår langt bedre resultater (oppimot 40 %) enn sine konkurrenter. Med andre ord gir det svært positive og direkte utslag på bunnlinjen i regnskapene.

For å understreke hva som skjer når men innfører en delingskultur tillater jeg å gjengi en artikkel fra min bloggerkollega Vaughan Rivett som skriver om hvordan hans egen kone endret seg fra å holde på kunnskapen til å dele på den – og hvilke positive resultater dette gav:

I have been watching with interest as people are attending Lotusphere (IBM’s annual event for the Lotus brand) as people have been twittering and bogging. The thing that interests me most is that most of the tweets and blogs are should social computing. What interests me even more is that IBM are claiming that it is a US$1b market!

The next thing that I find interesting about all of this is how many business are holding off getting involved in making use of Enterprise 2.0 philosophies. I am not pushing a technology here, but I am wanting people to be aware of a new era which revitalizes an acient way of thinking – collaboration.

Recently, my wife has ‘clicked’ onto a new way of thinking as I have encouraged her to be a thought leader. As a result she is making use of Web 2.0 technologies such as social networks and blogs, to share her thoughts and ideas. The funny thing is, the more that she shares, the more that she learns from others. While she was doing a presentation, the other day, someone asked her how she had learnt so much in such a short period of time, her response was “I have learnt to use Web 2.0 and now the information finds me”.

Yeah! This is how it is meant to work. Relevant and real information should be able to find you, it is almost like it comes looking for you. The up side to the experience of my wife, is that she has been able to learn new things a lot faster than ever before.

Take this experience and apply it to business or what is now referred to as Enterprise 2.0. What would it mean for people in your organization if they were able to ‘learn’ things in a lot less time, enabling them to get on with their jobs?

Here is the biggest joke of all, some companies block access to social media sites. The other thing that I find amusing is that some companies have blocked access in the past but are now allowing access, why? Who knows.