Lotus med online sluttbruker-opplæring


Usikker på hvordan du bruker de nye Lotus-produktene? Det behøver du ikke være for de aller fleste Lotus-produktene kan du lære via internett. Eller installere en plugin i din Notes-klient som viser deg hvordan i kjappe små videoer.

Det er IBM Multimedia Library for Lotus Software som leverer opplæringen rett til din dataskjerm. Opplæringen er beregnet på sluttbrukere og inneholder en rekke praktiske tips om hvordan de kan øke sin personlige effektivitet ved å bruke programvaren på en smart måte.

Nå inkluderer IBM Multimedia Library for Lotus Software også opplæring for brukere av kontorstøtteprogrammet Lotus Symphony. Dette er det største opplæringsbiblioteket i IBM Multimedia Library og inneholder hele 1.300 videosnutter, tre kurs og fem undervisningstimer.

Du får også sluttbruker-opplæring for Lotus Quickr, Lotus Sametime, Lotus Notes, Lotus Connections og Lotus iNotes.

Les mer her!