News

Se demo av sosiale samhandlingsverktøy for profesjonelle


Mange snakker om sosiale medier og tenker bare på forbrukerløsninger som Facebook, Twitter og f.eks. LinkedIn. Men er dette verktøyene du trenger internt i bedriften eller organisasjonen der du jobbe? Neppe.

Her ser du en video som viser hvordan du kan gjøre din arbeidsdag enklere og mer effektiv med IBM’s løsning for effektiv sosial samhandling; Lotus Connections.