Samhandling går inn i et paradigmeskifte


Det er et paradigme-skifte på gang. 2011 er det året da sosiale samhandlingsverktøy vil gjøre sitt inntog på arbeidsplassene. Og den sosiale revolusjonen som finner sted med hjelp av IBM’s samhandlingsverktøy vil bli hovedstrømmen.

Ovenstående er ikke bare min private spådom, men er også hovedtrekket i de analyser som er gjort gjennom IBM’s egen CEO-undersøkelse og i de trendene vi ser i andre undersøkelser ute i markedet om hvordan internettbrukerne anvender sin tid foran skjermen. Stadig mer – og den alt overveiende del – av tiden ved tastaturene benyttes til sosiale samhandlingsapplikasjoner. Epost er på nedtur.

I DominoPower Magazine publiserer Mick Moignard sin analyse i etterkant av Lotusphere. Artikkelen hans har tittelen “Lotusphere 2011: the strands of change“.

Her skriver han bl.a. ypperlig om IBM’s Project Vulcan som mange har betegnet som neste versjon av Lotus Notes, men som er mer et prosjekt, en strategi og en visjon for hvordan IBM ser den nære fremtids samhandlingsmetoder.

Han sier blant annet:

IBM’s view of where collaboration is going radically differs from Microsoft’s view. Microsoft contends that collaboration is about sharing of content and presentation style of that content, all kept in discrete files. What IBM are saying – and what we’ve always known in the Notes world – is that content happens where content happens to be.

Collaboration becomes a continuous voyage of discovery, if you will. Word and Excel type files are certainly a way that some of that content is stored, but storing, sharing, and indexing content of that sort is only a small part of the IBM collaboration vision.