Sosiale virksomheter vinner over konkurrentene


Ron Sebastian, IBM, kommer til LSBG's vårseminar.
Om du skal vinne over dine konkurrenter må du drive en åpen og sosial virksomhet, både eksternt og internt. Skal du skape en effektiv, slagkraftig og innovativ virksomhet er ett av de kraftigste virkemidlene du kan ta i bruk moderne sosiale samhandlingsverktøy.

Dette er konklusjonen både til MacKinsey og IBM’s Ron Sebastian som kommer til Norge senere i vår. Ron Sebastian er nylig blitt intervjuet av Common’s nettmagasin.

– En sosial virksomhet er en engasjert virksomhet. En slik virksomhet optimaliserer nytteverdien av slike nettverk ved hjelp av grundige analyser. Du bygger nettverk for å utveksle informasjon dynamisk med andre i nettverket, understreker Sebastian.

– Sosiale virksomheter er dessuten mer gjennomsiktige. De hever seg over silostrukturer, avdelinger, geografi og titler. Virksomhetens totale ressurser kan aktiveres fra ulike ståsteder, enten det er internt eller eksternt. De er rett og slett åpne virksomheter.

– En sosial virksomhet er lettere på foten. Et team kan samles og svare på endringer i markedet, og selskapet kan gi hver enkelt kunde en mer personlig opplevelse.

– Det virker på samme måte som internett. Organisasjonen tar i bruk ressurser etter behov. De blir fleksible, sterke og i stand til å møte en strøm av endringer. Selvfølgelig forsterket med bedre sikkerhet og administrasjon i forhold til dagens internett, sier Sebastian.

Les hele intervjuet med Ron Sebastian her!