Er Google’s nettsky et sikkert sted?


En norsk kommune melder nå overgang fra internt drevne epostservere til epost i nettskyen. Det er et spørsmål om manglende intern kompetanse for å drifte egen epost – og selvfølgelig – et spørsmål om økonomi.

Men hvordan er det med sikkerheten ved overgangen til en nettskyløsning? Hva sier lovverket om hvordan offentlig informasjon lagres i nettskyen? Og er det nå egentlig så sikkert at driften blir bedre ivaretatt når man ser på de nedetider operatører som f.eks. Google har hatt. Og hva når nettskyleverandøren kommer skade for å slette tusenvis av epostkasset og millioner av eposten? Og hva når nettskyleverandøren analyserer inneholdet i alt som kommer gjennom kablene og målretter annonser mot avsender og mottager? Og hvem andre kan lese epostene? Ja, hva da?

Her er en interessant, om kanskje noe odiøs, artikkel om Google, som nettopp den norske kommunen har valgt. Den handler om Google som Big Brother.

Les mer her!

Tagged with: