Gartner: IBM’s samhandlingsstrategi gir kundene konkurransefordeler!


– IBM har lagt opp en ambisiøs og tiltrekkende strategi for Notes og Domino! Det er konklusjonen i en ny rapport fra Gartner.

I rapporten som har fått navnet «Notes and Domino Next: A Glimpse into IBM’s Collaboration Future» lister de opp hovedfunnene i sin gransking av IBM’s samhandlingsstrategi.

IBM’s hovedmål med sin neste hovedrelease av Notes og Domino er, i følge Gartner, å gjøre løsningen mer konsistent og interoperabel på tvers av en rekke av IBM’s og andres samhandlingsprodukter.

  • En sterkere fokusering i retning av aktivitetsstrømmer som en metode for å aggregere og spre informasjon.
  • En komponentisering av monolittiske samhandlingsprodukter for å muliggjøre funksjoner (som kalender) i andre applikasjoner.
  • Muliggjøre bruk av eksterne samhandlingstjenester i egne samhandlingsprodukter med hjelp av standarder som Representional State Transfer (REST) og OpenSocial.
  • Utvide funksjonaliteten i nettleser- og mobile-baserte samhandlingsverktøy til samme rike funksjonalitet som i tradisjonelle desktopklienter.
  • Samme konsistente funksjoner både i nettskybaserte og on-site-løsninger.

Gartner anbefaler kunder som ønsker å maksimere sine investeringer i Domino å sette seg inn i IBM’s Project Vulcan og Social Business-initiativene.

Ny kompetanse
I følge Gartner bør man også oppfordre sine egne IT-ansatte til å utvikle kunnskap på XPages, OpenSocial og REST-programmering for å dra full nytte av mulighetene i Notes og Domino i tiden fremover.

Fleksibel strategi
Det anbefales også å ha en så fleksibel strategi på samhandlingsområdet at det gir rom for dynamiske endringer i valg av leverandører, verktøy og provisioning-modeller.

Ny retning innen samhandling
Videreutviklingen av Notes og Domino viser at IBM har pekt ut veien mot et bredt skifte i samhandlingsmarkedet der man mikser tradisjonelle samhandlingsløsninger med nye generasjoner av sosiale verktøy og forretningsapplikasjoner. Alt tilgjengelig via mobile løsninger, nettlesere eller rike klienter.

Gartner mener at IBM har valgt en strategi der de ønsker å tilby samhandling i de aller fleste forretningsprosser. Samtidig oppfordrer IBM utviklere til å lage samhandlings-orienterte tjenester som kan benyttes både mobilt og i nettlesere.

De nevner også at IBM synes å åpne seg slik at også eksterne leverandører kan integrere sine tjenester i IBM’s samhandlings-produkter.

Konkurransefordeler
I følge Gartner vil en slik strategi, som IBM har valgt, gjøre det mulig for kundene raskt å tilpasse seg endrede forhold i markedet og oppnå konkurransefordeler ved at man raskt kan rulle ut nye, målrettede samhandlingstjenester.

Microsoft monolittisk og lukket
Denne strategien står, stadig i følge Gartner, i skarp kontrast til Microsoft’s strategi som fremstår som monolittisk og mindre åpen i forhold til de raske og dynamiske endringene som finner sted i samhandlingsmarkedet.

Les hele rapporten her!