News

Følger du debatten på LinkedIn…?


“I Love Lotus Notes”. Det er navnet på debattgruppen jeg har på LinkedIn.

Det er stor aktivitet mellom de 473 medlemmene som har registrert seg til dags dato. Der finner du artikler og debattinnlegg fra mennesker over hele verden. Friske debatter, råd og tips – for og imot – informativt og spekulativt.

Du finner gruppen her!