News

Microsoft dømt for tidenes største patent-tyveri…


USA’s høyesterett har kjent Microsoft skyldig i å ha stjålet patenter fra selskapet i4i og dømt dem til å betale 290 millioner dollar til fornærmede.

I følge digi.no er dette den største erstatningen som noensinne er blitt idømt i et patentsak i USA. Microsoft hevder at den måten dette patentet er “tvilsomt” og at USA’s patentpraksis gjør det for enkelt å håndheve slike patenter.

Amerikansk høyestrett, derimot, mener denne formen for argumentasjon benyttes for å forsvare et tyveri.

i4i er, i følge digi.no, et lite kanadisk selskap som tilbyr løsninger for dokumentforvaltning. Teknologien ble utviklet for å styrke deres egne produkter, blant annet med tanke på å kunne håndtere dokumenter, for eksempel skjemaer, på en sikrere, mer fleksibel og mer hensiktsmessig måte.

Microsoft tok i bruk denne teknologien fra i4i i tekstbehandleren Word 2003 og da i4i oppdaget dette gikk de til sak i 2007. Siden har saken versert i rettsapparatet frem til i dag.

I følge artikkelen i digi.no bestrider ikke Microsoft at de hentet den aktuelle funksjonaliteten fra i4i-produkter, men har argumentert med at dette er lovlig, fordi patentet er ugyldig. Dette fordi i4i hadde bygget teknologien inn i et produkt som ble gjort kommersielt tilgjengelig før de søkte om patent. Ifølge amerikansk lov kan man ikke søke om patent for noe som allerede er på markedet.

Microsoft har fremmet dette argumentet overfor USAs patentkontor, i gjentatte forsøk på å få dem til å trekke patentet til i4i. Forsøkene er avvist av patentkontoret, seinest 24. november 2010.

Les hele artikkelen i digi.no her!

Dette er ikke første gang Microsoft dømmes i en rett for ulovlig bruk av andres patenter eller ulovlig bruk av markedsmakt.