News

Workplace Consulting solgt til Inmeta Crayon


Erling Hesselberg.
Et av Norges ledende konsulenthus innen IBM programvare ble i dag solgt til Inmeta Crayon. Transaksjonen har en verdi på 11 millioner kroner fordelt på 6,7 millioner i kontanter og 4,3 millioner i Inmeta Crayon aksjer.

– Det var et helt riktig tidspunkt for et eierskifte nå, sier daglig leder Erling Hesselberg til mynotesblog. Han mener også at Inmeta Crayon også er den riktige kjøperen av et selskap som Workplace Consulting.

– Inmeta Crayon har en stor portefølje av store kunder både på Microsoft, Novell og nå også IBM-plattformen hvor de ser et meget stort potensiale. De har den styrken og størrelsen som skal til for å løfte det alle de dyktige ansatte i Workplace har skapt opp ytterligere et hakk, sier Hesselberg som sammen med alle ansatte blir med på flyttelasset over i det nye eierskapet.

De ansatte i Workplace ble informert om eierskiftet på et informasjonsmøte i dag.

Her er børsmeldingen i sin helhet:

Inmeta Crayon overtar lisens-, kurs og konsulentselskapet Workplace Consulting.
Selskapet er et lønnsomt og anerkjent selskap i Norge med fokus på IBM
teknologi. Kjøpesummen er NOK 11,0 millioner, med forventet EV på NOK 14,6
millioner. Oppgjøret skjer med 1.102.197 Inmeta Crayon-aksjer i eget eie til
avtalt kurs NOK 3,90 (NOK 4,3 millioner kroner), og NOK 6,7 millioner i
kontanter. Aksjene er underlagt binding i inntil tre år.

Oppkjøpet gjøres for å forsterke Inmeta Crayons satsing på IBM teknologi. Det er
viktig for konsernet å kunne levere komplette verdikjeder med lisens- og
konsulentkompetanse hos de produsentene som blir anvendt bredt hos kundene. Med
oppkjøpet av Workplace Consulting tar Inmeta Crayon et steg inn på IBM området
som gir ytterligere vekstmuligheter, og en potensielt sterkere posisjon hos
store og mellomstore foretak.

Workplace Consulting har en stor og stabil kundeportefølje bestående av store og
mellomstore foretak i Norge. Selskapet omsatte i 2010 for 40,0 millioner kroner,
med en EBITDA på 3,5 millioner kroner. Selskapets resultat og prognoser for
2011 tilsier en forsiktig fremgang i EBITDA-resultatet.

Workplace Consulting er spesialister i å utnytte og tilpasse IBMs teknologi.
Workplace Consulting er tungt sertifisert innen de sentrale produktområdene til
IBM. Selskapet består av totalt 17 ansatte fordelt på 14 ansatte i Oslo og 3
ansatte i Stavanger.

Oppkjøpet bidrar til å styrke Inmeta Crayons lønnsomhet og vekst, i tråd med
selskapets strategi.

– Workplace Consulting representerer et svært anerkjent IBM-miljø med anerkjent
kompetanse og en industriell tilleggsdimensjon. Selskapet passer industrielt
meget godt inn i Inmeta Crayon konsernet, og blir en viktig vekstfaktor for
videreutvikling av IBM området, sier Jarl Øverby, konsernsjef i Inmeta Crayon
ASA.

Nåværende eiere i Workplace Consulting er administrerende direktør og
styreleder.

Gjennomføringen av transaksjonen er betinget av (1) Inmeta Crayon gjennomfører
en due diligence av Workplace Consulting med et resultat som etter Inmeta
Crayons oppfattelse er tilfredsstillende, og (2) endelig styregodkjenning i
Inmeta Crayon ASA. Det forventes at transaksjonen får regnskapsmessig effekt fra
august 2011.