Hvorfor bruke sosiale verktøy i jobben..?


Sosiale verktøy på jobben? Hvorfor det da? Her er to videoer om temaet!