News

Office 365: I morgen lanserer Microsoft et halvfabrikat i nettskyen…


Det har vært mye hype rundt Microsofts satsning på en kontorpakke i nettskyen. Løsningen har fått navnet Office 365, men mange kan regne med å bli skuffet når de ser hva de får for pengene.

MS Office 365 er egentlig en relansering av nettskyløsningen BPOS som de har slitt en del med når det gjelder oppetider. På mange måter er Office 365 en samling av Microsoft Office Web Apps og omfatter slankede versjoner av Exchange, Sharepoint og Lync (sistnevnte er også et relansert produkt under nytt navn).

Samtlige applikasjoner har redusert funksjonalitet i forhold til desktop-versjonene. Vil du ha full funksjonalitet må du derfor skaffe deg programvare for desktop’en i tillegg. Til en langt høyere pris, selvfølgelig.

Det har hastet for Microsoft med å komme på markedet med denne nettskyløsningen. Og man har derfor fremskutt lanseringen og (muligens) også hoppet over noen betaversjoner før lanseringen. Microsoft sliter med en synkende verdi på aksjene og man må vise investormarkedet at man er i full vigør, noe som tvinger selskapet til å forsere utgivelsen av nye produkter og løsninger (samtidig som man legger ned tidligere produkter i enda raskere rekkefølge).

Skal du vurdere Office 365 bør du tenke over følgende momenter:

  • Mange analytikere og betakunder anser Office 365 for fremdeles å være et betaprodukt og ikke modent nok til å settes i drift.
  • Driftsavbrudd og ustabilitet i den nåværende nettskyløsningen BPOS reiser tvil om hvorvidt Office 365 er noe mer stabil på et så tidlig tidspunkt.
  • Det reises bekymringer rundt Microsoft’s supportstrategi for Office 365, inkludert en rapport fra Gartner som avslører at Microsoft har ousourcet førstelinjesupporten til løsningen.
  • Microsoft forventer at kundene kjøper og installerer Microsoft programvare på desktopen. Det er faktisk slik at en rekke funksjoner i Office 365 krever Microsoft Office Professional lisenser.
  • Office 365 har en del ufullstendige funksjoner. Blant annet påstår man at flere kan redigere et dokument samtidig i sanntid – online, men dette gjelder kun regneark, ikke tekst og presentasjoner.
  • Det er også slik at Office 365 lukker kunden inne i Microsoft-sfæren ettersom mange av funksjonene kun støtter Microsoft-teknologier. Et eksempel er at man kun støtter dokumentformatene til Microsoft Office.
  • Office 365 gir ingen sosial funksjonalitet. Ønsker man dette må man skaffe seg Sharepoint Online Extranet Collaboration, noe som koster ekstra og dessuten krever hver enkelt bruker godkjennelse som administrator.
  • Ønsker man å oppnå like mye funksjonalitet med Office 365 som med f.eks. IBM’s løsning må man opp i mer enn det dobbelte kostnadsmessig.
  • Som kunde bør man altså passe seg for å bli avhengig av kun en leverandør både teknologisk og lisensmessig. Dette gir lite fleksibilitet for kunden og kan bli en betydelig og begrensende risikofaktor.

Med andre ord: Tenk deg nøye om og sammenlign alltid med alternativer!