Back in yellow!


Etter et halvt års tid i IBMs markedsavdeling er jeg nå tilbake i de gule skoene!

Denne gangen i en bred rolle som senior rådgiver innen samhandling og sosiale samhandlingsverktøy. Det betyr at jeg bruker min mangeårige kompetanse fra samhandlingsmarkedet som støttespiller for selgerne, holder presentasjoner for kunder og produktrettet salgsopplæring for partnere.

Jeg retter min virksomhet hos kundene først og fremst mot forretningsområdene og ledelse for å hjelpe dem til å se betydningen av effektiv og moderne samhandling for bunnlinjen i bedriften. Moderne samhandling er i dag et strategisk virkemiddel i markedsposisjoneringen og for å skaffe seg forsprang på konkurrentene.

Ta kontakt om du behøver bistand!

1 Comment

Comments are closed.