Se forskjellen: IBM Connections vs. MS Sharepoint 2010


Mange har fått høre at Sharepoint er løsningen på alle utfordringer når det gjelder å dele dokumenter. Vel, når du har sett denne videoen vil du kanskje tenke anderledes. Kanskje er det verd å titte nærmere på IBM Connections?

Dette er en demo der man kun ser på fildelingsmuligheten i de to løsningene. Forskjellen merkes spesielt i enkelhet i bruk og hvor godt den sosiale biten av samhandlingen rundt dokumentene ivaretas. Det er kun fildeling som sammenlignes her.