Del og samarbeid om dokumenter i sanntid!


Dokumentdeling i nettskyen er ikke noe nytt. Det tilbyr både Microsoft og Google. Men samhandling om dokumenter i sanntid er det kun IBM som leverer.

Tenk deg at dere er tre kolleger som skal samarbeide om å skrive et tilbud. Det haster noe fryktelig, men bare en av dere er på kontoret. En av de to andre er hjemme med sykt barn og en annen er på reise i USA. Hva gjør dere? Skriver hver for dere og klipper og limer sammen tekstene i ettertid?

Jeg ville valgt IBM’s løsning LotusLive Symphony. Der kan vi dele dokumenter og samarbeide i disse – i sanntid. Alle de tre kollegene kunne skrevet i det felles dokumentet samtidig. De andre ville kunne følge med i det jeg skriver og korrigere dette med en gang ved å legge inn kommentarer og rettelser. Og det samme kunne jeg. Og fra samme system kunne vi sende lynmeldinger til hverandre eller opprette telefonkonferanser med hverandre.

Dette er en fantastisk løsning for medarbeidere som sitter spredt og som må kunne arbeide sammen under hardt tidspress.

Ta en titt på videoen nedenfor, så ser du hva jeg mener:

Vil du vite mer om IBM’s løsning for samhandling i nettskyen, tjenesten som er langt mer moden når det gjelder sosial samhandling enn både MS Office 365 og Google – ja, da skal du sjekke løsningen og skaffe deg en prøvekonto her!