Forrester: Jive og IBM leder an innen social collaboration


Analytikerne i Forrester har sett på hva som rører seg innen sosial samhandling i det profesjonelle markedet. De har plassert Jive og IBM helt i ledersjiktet i sin analyse. Microsoft befinner seg fremdeles blangt utfordrere som har et stykke igjen til toppen.

I analysen fremhever de spesielt IBM’s visjon om at alle sosiale samhandlingsverktøy skal være gjennomgripende i alle løsninger og applikasjoner.

Det er IBM Connections de omtaler som en sosial plattform som ligger helt i tet og er helt i takt med utviklingen i samfunnet.

Produktet er inne i sitt femte år i utvikling og Forrester vil spesielt overvåke strategien til IBM innen dette området. Spesiell oppmerksomhet vil de vie til det økosystemet som IBM bygger opp sammen med tredjeparts-leverandører som integrerer med Connections-plattformen.

Du finner Forresters rapport på deres websider. Tittelen er Forrester Wave: Enterprise Social Platforms Q3 2011.