Cemex innførte IBM Connections som strategisk endringsverktøy og vant pris fra Harvard Business Review og McKinsey


Det internasjonale selskapet Cemex måtte endre sine arbeidsmetoder. Det gjorde de ved hjelp av sin nye arbeidsflate Cemex Shift – bygget på IBM Connections. For dette vant de en pris fra Harvard Business Review og McKinsey.

Cemex har stimulert innovasjonen ved å endre den måten medarbeiderne arbeider på. De oppfordrer de ansatte til mer samhandling, åpenhet og gjennomsynlighet. Dette gjør de med hjelp av en sosial samhandlingsplattform med profesjonell businessprofil. Denne plattformen, eller arbeidsflaten, har de valgt å kalle Cemex Shift. Med dette navnevalget ønsker de å visualisere behovet for endring.

Slik ser bloggdelen i Cemex Shift ut. Systemet bygger på standard IBM Connections funksjonalitet.
Plattformen bygger på det sosiale samhandlingsverktøyet IBM Connections og har allerede gitt meget gode resultater for Cemex. Ikke minst har det utfordret deres tradisjonelle ledelses-metoder, men også åpnet nye arenaer for kreativitet og strategist utvikling for alle deler av selskapet. Etter bare 18 måneder i drift har de nye arbeids- og samhandlingsmetodene allerede gitt store fordeler både for raskere og mer effektiv samhandling, men også raskere prosesser og saksbehandling. Innovasjonen er forbedret og nye produkter kommer raskere på markedet. De har også sett betydelige besparelser i reisekostnader og utgifter til testing og produktutvikling har gått betydelig ned.

Cemex begynte med 2.000 medarbeidere tilkoblet den nye samarbeidsflat i 2010, men raskt hadde de 20.500 medarbeidere tilknyttet systemet over hele verden.

Les mer om endringsprosessen til Cemex her! Ta gjerne også en titt på videoene nedenfor. Vil du vite mer om IBM Connections – klikk her!