News

Nå kan alle Notes-brukere få IBM Connections – GRATIS


Nå kan du utvide ditt Lotus Notes miljø med enda flere sosiale verktøy – gratis.

Har du en aktiv lisensavtale for Lotus Notes kan du nå også implementere IBM Connections modulene “Profiles” og “Files” uten ytterligere lisenskostnader.

Dette gjelder uansett hvilken versjon av Lotus Notes du har, men det anbefales å oppgradere til versjon 8.5.3 for å utnytte alle nye funksjoner best mulig.

Profiles er den delen av Connections der du har oversikt over alle ansatte, med kontaktinformasjon, kompetanseprofiler og annen nyttig informasjon. Du kan se hvor i organisasjonen vedkommende jobber, hvem de rapporterer til etc. Det er veldig enkelt å finne riktig person med riktig kompetanse og f.eks. sette sammen et perfekt prosjektteam.

Files er den delen av Connections som tar seg av fildeling, versjonskontroll og tilgangskontroll. Files løser de samme oppgavene som f.eks. Microsoft Sharepoint, men inneholder i tillegg også alle de sosiale samhandlingsfunksjonene som Sharepoint ikke har – og som du må kjøpe tredjeparts produkter for å løse om du velger Sharepoint. Nå får du altså en bedre løsning ned mer funksjonalitet og enklere i bruk enn Sharepoint – gratis!

Les mer om IBM Connections her!
Les mer om IBM Connections Profiles her!
Les mer om IBM Connections Files her!
Se video som sammenligner fildeling i IBM Connections og MS Sharepoint her!

Snakk med din forhandler/konsulent om hvordan du kan ta i bruk disse funksjonene fra IBM Connections GRATIS og dessuten slippe å betale kostbare lisenspenger for et dårligere produkt.