News

TeamPark: Samarbeidsplattform i verdensklasse!


” Social software ger dig möjligheter att använda all talang inom din organisation. Dina anställda kan samarbeta och kommunicera effektivare men också leverera oanade resultat utanför deras for-mella roll inom företaget. Med Sogetis metod TeamPark och Microsofts SharePoint 2010, IBM Lotus Connections eller EPiServer Relate+ Intranet får du det att hända.”

Ingressen ovenfor er hentet direkte fra websiden til det internasjonale konsulentselskapet Sogeti. De har fullstendig endret sin måte å jobbe på etter at de innførte den nye samhandlingsplattformen som er basert på moderne Web 2.0-teknologi.

På toppen av Microsoft Sharepoint som de lagrer dokumenter i, har de lagt IBM Connections som gir løsningen alle de samhandlingsfunksjonene som Sharepoint mangler. Og til hjelp med intranettet benytter de Episerver.

Nedenfor kan du se et ca. 30 minutters langt video-opptak av et foredrag Sogetis globale informasjonsdirektør Therese Sinter holdt under et seminar i Sverige. Her forteller hun om grunnen til at de valgte en sosial samhandlingsløsning og hvilke erfaringer de har gjort.

Melder du deg på IBM Smarter Business som arrangeres 10. november på Ullevål Business Center får du anledning til både se og høre mer om Sogetis løsning. Der vil du også få treffe Therese Sinter og stille henne alle de spørsmål du lurer på.

Les mer om Sogetis løsning her!

Les mer om IBM Connections her!

Se IBM Connections på YouTube her!