Derfor er sosial samhandling så viktig for næringslivet


Sosial samhandling skaper høyere innovasjon, lojalitet og effektivitet!

Dette er i sum budskapet i foredraget Louis Richardson i IBM holdt på konferansen IBM Smarter Business 2011 sist uke. Mange snakker om dette foredraget i ettertid og sier det beskriver et paradigmeskifte i måten man arbeider på. Dessverre var det ikke alle som fikk med seg denne utrolig inspirerende presentasjonen. Men nedenfor finner du en video fra et annet arrangement der Louis holder omtrent det samme foredraget.