Hør hva IBM’s forskere sier om “Social Business”


Dan Gruen, forsker ved IBM Research Center for Social Business, forteller her hvordan og hvorfor IBM forsker på hva sosial samhandling betyr for bedrifter.