Hvor kommer de gode idéene fra?


Fikk du ikke med deg presentasjonen til Louis Richardson på IBM Smarter Business 2011? Her har du sjansen!

Dette fantastiske foredraget som ble presentert av en av IBM’s fremste evangelister inne Social Business, gjorde at tilhørerne fikk øynene opp for hva som er forskjellen på sosiale medier og sosial forretning. Social Business er sosialisering via digitale medier – men med en hensikt! Og de verktøyene som forbrukerne benytter i fritiden (twitter, facebook, blogger, wikis etc.), gjør at de også vil bruke slike løsninger når de er på jobben. Men da i en profesjonell sammenheng.

Det er på dette området – social collaboration – at IBM har jobbet helt siden 2005. De verktøyene man har utviklet for internt bruk – og som har gjort at IBM i dag fremstår som den trendførende og mest innovative aktøren innen IT-bransjen. Se bare hvor aktiv IBM er i sosiale medier som Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube og Slideshare etc. Det er dette som i dag er IBM’s markedsføringskanal – fordi den er mye mer effektiv enn trykte medier – billigere og når langt flere trendsettere – noe som er viktig om man ønsker gjennombrudd på markedet.

Men internt benytter man andre verktøy, med de samme og flere funksjonaliteter – og som er sikre. Det er disse verktøyene som IBM har benyttet internt i mange forskjellige versjoner og utgaver – fordi de ansatte (450.000) har vært forsøkslaboratoriet. IBM har på denne måten kunnet analysere hva som virker best, hvordan det virker og – ikke minst – kunnet analysere hvilke resultater det har for effektiviteten, kunnskapsdelingen og – viktig – for økonomien og lønnsomheten.

Så – her får du presentasjonen til min kollega Louis. Den presenterer mye av IBM’s filosofi og visjoner om sosial samhandling – og den viktighet for innovasjonen.