IBM Connections har best og mest funksjonalitet sammenlignet med Jive, Sharepoint og andre


IBM Connections er den mest gjennomførte og funksjonalitetsrike løsningen på markedet når det gjelder sosial samhandling. Se denne videoen som viser kun en del av løsningen (Profiler) og få en matrise sammenligning med andre løsninger.