Slik ser du hvilken verdi ditt sosiale nettverk har for deg!


Javel, du har et omfattende sosialt nettverk. Men hvilken verdi har dette nettverket egentlig for deg? Er det slik som en venn av meg sier det: – Arne, om du har 2000 venner på Facebook – tor du alle kommer i begravelsen din?

Det er forskjell på verdien de menneskene i et sosialt nettverk har for deg. Noen er dine meget nære venner, andre er bekjente – og atter noen fins der av en eller annen grunn du ikke engang kan huske. Sjekk din egen konto på Facebook eller LinkedIn. Hvor mange av disse kan du med hånden på hjertet si at du egentlig kjenner?

Business Insider har presentert en artikkel om IBM og hvordan dette selskapet benytter sosiale verktøy både innenfor og utenfor bedriften. Det spesielt interessante her er verktøyet Atlas som de integrerer i sinn interne sosiale medium IBM Connections som også en rekke norske bedrifter har tatt i bruk. (Klikk på tag’en “connections” nede på høyresiden i bloggen her så får du opp alle artikler om IBM Connections).

Nedenfor ser du en video om Atlas og hvordan dette verktøyet analyserer ditt nettverk slik at du skjønner hvem i nettverket du har størst nytte av.

 

Noen tall fra IBM’s egen bruk av sosiale medier og samhandlingsverktøy:

  • 17,000 individual blogs
  • 1 million daily page views of internal wikis, internal information storing websites
  • 400,000 employee profiles on IBM Connections, IBM’s initial social networking initiative that allows employees to share status updates, collaborate on wikis, blogs and activity, share files.
  • 15,000,000 downloads of employee-generated videos/podcasts
  • 20 million minutes of LotusLive meetings every month with people both inside and outside the organization
  • More than 400,000 Sametime instant messaging users, resulting in 40-50 million instant messages per day
  • 29,000 communities
  • Over 25,000 IBM employees actively tweeting on Twitter
  • Over 300,000 IBM employees on Linkedin
  • Approx. 198,00 IBM employees on Facebook

Les mer her!