Hørt etter IBM Smarter Business 2011-konferansen


Arrangementet scorte MEGET godt på alle fronter= teknisk gjennomføring, innhold som var inspirerende og fikk en til å løfte blikket, infotainment-elementet som hadde relevans til verdiskapende IT (feks Watson-prosjektet med link til bruk i helsevesenet, underholdningen samt faglig innhold.

IBM fremstod som dominerende ledende IT premissetter samt en IT-leverandør som foksuerer på høyere verdier enn ROI og økonomsik vekst eller reduserte kostnader.

I forhold til Microsoft som arrangerte “Muligheter 2011” på samme sted og med samme konsept, gjorde IBM et “leaved impact” hvor Microsoft ble liggende under foten til en elefant som tråkket på en kakkerlakk….

– Uttalelse fra deltaker på IBM Smarter Business 2011