News

Derfor forsvinner talentene fra de store selskapene…


Medarbeidere som gløder for jobben sin kan ofte ha en uvurderlig verdi for bedriften. De legger utrolig mye energi i jobben og besitter kompetanse som arbeidsgiverne ikke alltid vet å ivareta – til bedriftens fordel. Ofte jobber de også på fritiden – fordi de har en så sterk pasjon for jobben og faget.

Akkurat dette fremkom i en samtale jeg hadde med en toppleder i et velkjent norsk medieselskap i dag. – Om vi ikke ivaretar talentene og lar dem få spillerom går de andre steder med kreativiteten sin. Og uten denne kreativiteten vil vi som medieselskap raskt være ute av konkurransen, var noe av det topplederen sa. Her mente han at bruk av interne sosiale samhandlingsverktøy kunne bidra til å sikre en bedrift mot kompetanse-lekkasje.

Mange som gløder for jobben sin – og av og til ofrer både privatliv og ekteskap for sitt engasjement – kjenner seg igjen i dette. Slike mennesker lar seg ikke først og fremst stimulere av høy lønn og fete bonuser. De lar seg stimulere av faglig utvikling og anerkjennelse fra sine omgivelser. Langt fler enn vi tror er avhengige av akkurat disse drivkreftene.

En artikkel i Forbes Magazine’s online-utgave beskriver dette godt. De bringer en liste på 10 punkter hvorfor store bedrifter ofte ikke klarer å holde på de beste talentene sine. Fra min lange karriere i yrkeslivet – innen mange bedrifter og mange bransjer – trekker jeg selv best kjensel på punkt 1 og 2. Disse har ofte vært blant årsakene de gangene jeg selv har sett meg om etter nye utfordringer. Men jeg tror mange vil kjenne seg igjen også i flere av de 10 punktene Forbes beskriver.

Les hele artikkelen her!