Moderne CRM blir sosial!


CRM, eller Customer Relation Management som det egentlig heter, dreier seg nettopp om å være sosiale og følge opp kundene bedre.

Men tradisjonelle CRM-systemer har ikke vært mye sosiale. Det har stort sett dreid seg om oppfølging av kunder, notater om dem og status i salgsprosesser. Moderne “Social CRM” dreier seg imidlertid om langt mer – det dreier seg blant annet om dialoger med kundene for å knytte dem nærmere til seg. Det gir større tillit og langvarige, lønnsomme kundeforhold.