Ingen bruker sosiale verktøy mer enn IBM


IBM tar egen medisin. De snakker ikke bare om å være en Social Business – de er selve supereksemplet på det å være en moderne sosial forretning. Hele organisasjonen er gjennomsyret av sosial samhandling, både i tanker ord og gjerninger. Her er litt statistikk fra 2011.