News, Social Business

Social Business gives you competitive advantage


Social Business gives you competitive advantage! That would be the english translation of the title of my article in the Norwegian financial newspaper Finansavisen 12 november 2012. I have not had time to translate it into english so I ask you of my english spoken readers to use Google Translate to get an understandable content.  

Here it is:

Social Business gir konkurransefordeler!

– Dersom en bedrift klarer å forbedre de interne personlige nettverkene mellom medarbeiderne med 20 % i gjennomsnitt, vil verdiskapningen øke med cirka 40 % i gjennomsnitt.

Dette skriver forfatterne av den utrolig spennende og nytenkende management-boken, UNBOSS, Lars Kolind og Jacob Bøtter. Den ene av forfatterne, Lars Kolind, er også kjent fra en rekke styreverv i danske bedrifter som f.eks. industrigiganten Grundfos. Han er dessuten matematiker og har undervist i business ved Handelshøjskolen i Aarhus.

Boken river ned en rekke tradisjonelle tanker og måter å se ledelse og forretningsstrategi på. Og den er et viktig bidrag i debatten om det nye begrepet Social Business, uten at dette nevnes spesielt i boken. Viktige verdier for en Social Business er åpenhet, engasjement og evne til raske omstillinger – transparent, engaged, nimble.

En annen toppleder som peker på viktigheten av å være transparent er Patrizio Bartelli, CEO i det verdenskjente design og motefirmaet Prada. I en artikkel i septemberutgaven av Harvard Business Review skrev han at mange selskaper hindres i sin utvikling av vanntette skott mellom avdelinger. Enkelte sjefer liker ikke at de ansatte samarbeider med andre avdelinger og dette hemmer nyskapingen i bedriftene.

– I Prada har vi ingen hemmeligheter for hverandre. Vi er nødt til å være transparente for å kunne utvikle oss, sier han. Mange sjefer er redde for at de skal miste kontrollen om det hersker full åpenhet i en bedrift. Men sannheten er at i en bedrift der informasjonen ikke flyter fritt på tvers av avdelinger, vi sjefene miste kontrollen. Det er nettopp åpenheten som gir sjefene oversikt og kontroll over hva som skjer i bedriften. Kreativiteten får fritt spillerom og bedriften kan nyte godt av en dynamisk innovasjonskultur.

I mitt eget arbeide med innføring av interne sosiale samhandlingsløsninger og endring av sosial atferd i store og små norske bedrifter er dette noe jeg opplever hver dag. Barrierer mellom avdelinger og ansatte brytes ned på tvers av geografiske og faglige skillelinjer. Resultatet blir høyere effektivitet, bedre kunnskapsdeling, mer effektiv kommunikasjon, raskere beslutninger, det blir enklere å finne intern ekspertise og langt raskere å gi kvalifisert respons på henvendelser både internt og eksternt. I tillegg oppnår man bedre oversikt og kontroll.

IBM har gjennomført undersøkelser blant tusener av selskaper verden over. Disse viser at organisasjoner og bedrifter som åpner seg internt – og skaper flere muligheter for deling av kompetanse og økt samhandling på tvers – vokser raskere enn konkurrentene. De oppnår større omsetning, bedre fortjeneste og høyere effektivitet per ansatt enn konkurrentene. Dette bekreftes også av rapporter fra McKinsey som sier at bedrifter som implementerer Social Business modellen oppnår både bedre finansielle resultater og høyere markedsandeler enn konkurrentene.

Nå skal man imidlertid passe seg for å ta i bruk åpne sosiale verktøy som Facebook, Twitter og LinkedIn for intern bruk. Til det er sikkerheten altfor dårlig. Flere av disse tjenestene betinger seg også rettigheten til å bruke den informasjonen brukerne legger inn til egne kommersielle formål. Det er altså meget risikablet å dele sine forretnings-hemmeligheter med hverandre i disse mediene selv om det er aldri så lukkede grupper. Likevel kan dette være utmerkede verktøy for kommunikasjon og åpen, ugradert samhandling med f.eks. forbrukermarkedet.

Social Business er langt mer enn Social Media. Men arbeidsmetodene og teknologien man finner i slike eksterne sosiale medier, kan tas i bruk internt for å øke effektiviteten i bedriften. Imidlertid må man ikke gå i den fellen at man tror man er en Social Business bare fordi man deler dokumenter. Dokumenter i seg selv har svært liten verdi. Det er slett ikke dokumentene, men aktivitetene som skaper verdiene i en bedrift. Og det er menneskene som skaper aktivitetene. Derfor må en ekte Social Business være fokusert på menneskene og aktivitetene, ikke dokumentene alene. Det er samhandlingen, idéutvekslingen og diskusjonen rundt aktivitetene som er viktigst og som skaper de reelle verdiene som til slutt viser seg på bunnlinjen.

Min egen arbeidsgiver, IBM, har gjort spørreundersøkelser blant de ansatte om deres opplevelser ved bruken av det interne nettverket som inneholder en rekke sosiale verktøy som f.eks. blogger, wikis, diskusjoner, fellesskap, dokumentdeling, ekspertise, aktiviteter og en unik gjenfinningsmetodikk. Svarene fra brukerne er svært tydelige: Hele 87 % sier de har økt sine kunnskaper, 84 % sier de får tilgang til ekspertise raskere, 84 % sier de deler sin kunnskap med andre, 74 % sier de har økt produktiviteten sin, ja, til og med salget (60 %) og kundetilfredsheten (42 %) har økt i følge brukerne.

Å ta i bruk de nye arbeidsmetodene for samarbeid og samhandling er med andre ord svært lukrativt og gir klare konkurransefordeler.

Arne Sigurd Rognan Nielsen

Social Business Advisor i IBM