Russerne advarer mot 5G – sier det skader hjernen


5G er livsfarlig og kan skade hjernen. Det sier den engelskspråklige russiske TV-kanalen RT og advarer mobilbrukere om å ta i bruk den nye 5G-teknologien.

Men la oss se litt på hva denne russiske TV-kanalen er og hvem som står bak den. Du finner flere av deres programmer i opptak på YouTube. Jeg har selv sett flere av dem.

La meg slå det fast med en gang: RT er en fordekt propagandakanal og er et ledd i Russland’s (les. Putin’s) forsøk på å skape splid, kaos og fragmentering av samholdet mellom de vestlige demokratiene. Amerikansk etterretning har for lenge siden avdekket at kanalen har vært en vesentlig del av den påvirkningen Russerne hadde på det amerikanske presidentvalget i 2016. Hele dette apparatet med fake news fabrikker og falske kontoer på sosiale medier er fremdeles aktive i forsøket på å rive ned etablerte demokratiske institusjoner i vest.

New York Times skriver om dette i dagens utgave (15.05.2019) og nevner at den russiske TV-kanalen påstår at bruk av 5G-nettet vil medføre kreft i hjernen, infertilitet, autisme, svulster i hjertet og Alzheimer – alt uten å belegge det vitenskapelig.

Likevel skal russerne lansere sitt eget 5G-nett. Det ble annonsert av Vladimir Putin allerede 20 februar i år da han med optimisme annonserte at Russland vil få sitt eget 5G-nettverk.

– Dette er økonomisk krigføring, sier Ryan Fox til New York Times. Han er Chief Operating Officer i New Knowledge, et teknologiselskap som spesialiserer seg på å avsløre desinformasjon eller fake news som vi kaller det for tiden.

– Kreml vil elske det om vestlige demokratiske regjeringer blir opptatt av å diskutere dette og derved forsinker den teknologiske utviklingen, sier Molly McKew fra Fianna Strategies, et Washington basert konsulentselskap som jobber med å imøtegå russisk desinformasjon.

TV-kanalen RT distribueres online og via kabel. Følger du programmene deres med et kritisk blikk vil du fort oppdage at de har en skjult agenda, godt dekket av å fremstå som en vanlig TV- og nyhetskanal.

RT er farligere for hjernen din enn 5G noensinne kommer til å bli!